Приватност

Оваа политика за приватност се применува помеѓу вас, Корисникот на оваа веб-страница и Шејн Мекдоналд, сопственикот и давателот на оваа веб-страница. Шејн Мекдоналд ја сфаќа приватноста на вашите информации многу сериозно. Оваа политика за приватност се однесува на наше користење на сите и сите податоци собрани од нас или обезбедени од вас во врска со вашата употреба на веб-страницата.

Оваа политика за приватност треба да се прочита заедно со нашите Услови и правила, што може да се најдат на: https://mystiquejerseys.com/pages/terms-and-conditions.

Прочитајте ја внимателно оваа политика за приватност.

Дефиниции и толкувања

 1. Во оваа политика за приватност се користат следниве дефиниции:

податоци

колективно сите информации што ги доставувате до Шејн Мекдоналд преку веб-страницата. Оваа дефиниција ги вклучува, онаму каде што е применливо, дефинициите дадени во Законите за заштита на податоците;

Колачињата

мала текстуална датотека поставена на вашиот компјутер од оваа веб-страница кога посетувате одредени делови на веб-страницата и / или кога користите одредени карактеристики на веб-страницата. Деталите за колачињата што ги користи оваа веб-страница се наведени во клаузулата подолу ( Колачињата);

Закони за заштита на податоците

кој било применлив закон кој се однесува на обработка на лични податоци, вклучително и не ограничувајќи се на Директивата 96/46 / ЕЗ (Директива за заштита на податоците) или на GDPR и сите национални закони, регулативи и подзаконски акти за спроведување, сè додека е GDPR ефективни во Велика Британија;

GDPR

Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679;

Шејн Мекдоналд,
 we 
 or us

Шејн Мекдоналд од Clonmaulin, Newtownbutler, Co. Fermanagh, BT92 6FQ;

Закон за колачиња во Велика Британија и ЕУ

Правилникот за приватност и електронски комуникации (Директива на ЕК) 2003 година изменет и дополнет со Правилникот за приватност и електронска комуникација (Директива на ЕК) (Измена и дополнување) 2011 година;

Корисникот or ќе

која било трета страна која пристапува на веб-страницата и не е (i) вработена во Шејн Мекдоналд и дејствува во текот на нивното вработување или (ii) ангажирана како консултант или на друг начин обезбедува услуги на Шејн Мекдоналд и пристапува до веб-страницата во врска со одредбата на такви услуги; и

Веб-страница

веб-страницата што ја користите во моментов, https://mystiquejerseys.com/ и сите под-домени на оваа страница, освен ако не се експлицитно исклучени од нивните сопствени услови.

 1. Во оваа политика за приватност, освен ако контекстот бара поинакво толкување:
  1. еднина вклучува множина и обратно;
  2. упатувања на под-клаузули, клаузули, распореди или додатоци се на под-клаузули, клаузули, распореди или додатоци на оваа политика за приватност;
  3. упатувањето на лице вклучува фирми, компании, владини субјекти, трустови и партнерства;
  4. „вклучување“ се подразбира „вклучување без ограничување“;
  5. упатувањето на која било законска одредба вклучува какво било нејзино менување или измена;
  6. насловите и поднасловите не се дел од оваа политика на приватност.

Опсег на оваа политика за приватност

 1. Оваа политика за приватност се однесува само на постапките на корисниците на Шејн Мекдоналданд во однос на оваа веб-страница. Не се протега на ниту една веб-страница на која може да се пристапи од оваа веб-страница, вклучувајќи ги и не ограничувајќи се на сите врски што можеме да ги обезбедиме до веб-страниците на социјалните медиуми.
 2. За целите на важечките закони за заштита на податоците, Шејн Мекдоналдис е „контролор на податоци“. Ова значи дека Шејн Мекдоналд ги одредува целите за кои и начинот на обработка на вашите податоци.

Собрани податоци

 1. Можеме да ги собереме следниве податоци, кои вклучуваат лични податоци, од вас:
  1. име;
  2. пол;
  3. информации за контакт како што се адреси за е-пошта и телефонски броеви;
  4. демографски информации, како што се поштенски код, преференции и интереси;
  5. финансиски информации, како што се броеви за кредитни / дебитни картички;
  6. IP адреса (автоматски собрана);
  7. тип и верзија на веб-прелистувач (автоматски собрани);
  8. оперативен систем (автоматски собран);

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Како ги собираме податоците

 1. Ние собираме податоци на следниве начини:
  1. податоците ни се дадени од вас; и
  2. податоците се собираат автоматски.

Податоци што ни ги дадовте вие

 1. Шејн Мекдоналдвил ќе ги собира вашите податоци на повеќе начини, на пример:
  1. кога ќе контактирате со нас преку веб-страницата, преку телефон, пошта, е-пошта или на кој било друг начин;
  2. кога ќе се регистрирате кај нас и ќе поставите сметка за да ги примате нашите производи / услуги;
  3. кога плаќате нам, преку оваа веб-страница или на друг начин;
  4. кога ќе изберете да добивате маркетинг комуникации од нас;
  5. кога ги користите нашите услуги;

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Податоци што се собираат автоматски

 1. До степенот до кој пристапувате на веб-страницата, ние автоматски ќе ги собираме вашите податоци, на пример:
  1. ние автоматски собираме некои информации за вашата посета на веб-страницата. Оваа информација ни помага да направиме подобрувања во содржината и навигацијата на веб-страницата, и ја вклучува вашата IP адреса, датумот, времето и фреквенцијата со кои пристапувате на веб-страницата и начинот на кој ја користите и комуницирате со нејзината содржина.
  2. ние ќе ги собереме вашите податоци автоматски преку колачиња, во согласност со поставките за колачиња на вашиот прелистувач. За повеќе информации во врска со колачињата и како ги користиме на веб-страницата, видете го делот подолу, со наслов „Колачиња“.

Нашата употреба на податоци

 1. Кои било или сите горенаведени податоци може да бидат потребни од нас од време на време за да ви обезбедиме најдобра можна услуга и искуство при користење на нашата веб-страница. Поточно, податоците може да се користат од наша страна од следниве причини:
  1. внатрешно водење на евиденција;
  2. подобрување на нашите производи / услуги;
  3. пренесување преку е-пошта на маркетинг материјали што можат да ве интересираат;
  4. контакт за цели на истражување на пазарот што може да се направи со употреба на е-пошта, телефон, факс или пошта. Таквите информации можат да се користат за прилагодување или ажурирање на веб-страницата;

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

 1. Можеме да ги користиме вашите податоци за горенаведените цели ако сметаме дека е потребно да го сториме тоа за наши легитимни интереси. Доколку не сте задоволни со ова, имате право на приговор во одредени околности (видете го делот со наслов „Вашите права“ подолу).
 2. За испорака на директен маркетинг до вас преку е-пошта, ќе ни треба ваша согласност, без разлика дали ќе се одлучите или со мек-опт:
  1. согласноста за меко оптирање е специфичен вид на согласност што се применува кога претходно сте се ангажирале со нас (на пример, контактирате со нас за да побарате повеќе детали за одреден производ / услуга и ние пласираме слични производи / услуги). Под согласност за „меко оптирање“, ние ќе ја земеме вашата согласност како што е дадено, освен ако не се исклучите.
  2. за други видови на е-маркетинг, од нас се бара да добиеме изречна согласност; тоа е, треба да преземете позитивно и позитивно дејство кога ќе дадете согласност со, на пример, проверка на полето за штиклирање што ќе ви го дадеме.
  3. ако не сте задоволни од нашиот пристап кон маркетингот, имате право да повлечете согласност во секое време. За да дознаете како да ја повлечете вашата согласност, видете во делот со наслов „Вашите права“ подолу.
 3. Кога ќе се регистрирате кај нас и ќе поставите сметка за да ги добивате нашите услуги, правна основа за оваа обработка е извршување на договор помеѓу вас и нас и / или преземање чекори, на ваше барање, да склучите ваков договор.

Со кого ги споделуваме податоците

 1. Можеме да ги споделиме вашите податоци со следниве групи на луѓе од следниве причини:
  1. релевантни органи - да се олесни откривањето на криминал или наплатата на даноци или давачки;

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Одржување на податоци безбедни

 1. Ние ќе користиме технички и организациски мерки за да ги заштитиме вашите податоци, на пример:
  1. пристапот до вашата сметка се контролира со лозинка и корисничко име што е единствено за вас.
  2. ние ги чуваме вашите податоци на безбедни сервери.
  3. деталите за плаќање се шифрираат со употреба на SSL технологија (обично ќе видите икона за заклучување или зелена лента за адреси (или обете) во вашиот прелистувач кога ја користиме оваа технологија.
 2. Ние сме овластени за PCI DSS. Ова семејство на стандарди ни помага да управуваме со вашите податоци и да ги чуваме безбедни.
 3. Техничките и организациските мерки вклучуваат мерки за справување со секое сомнително прекршување на податоците. Ако се сомневате во каква било злоупотреба или загуба или неовластен пристап до вашите податоци, ве молиме известете нè веднаш со контактирање на нас преку оваа адреса на е-пошта: info@mystiquejerseys.com.
 4. Ако сакате детални информации од Get Safe Online за тоа како да ги заштитите вашите информации и вашите компјутери и уреди од измама, кражба на идентитет, вируси и многу други проблеми на Интернет, посетете ја страницата www.getsafeonline.org. Get Safe Online е поддржано од Владата на УХМР и водечките бизниси.

Зачувување на податоците

 1. Освен ако не е побаран или дозволен подолг период на задржување со закон, ние ќе ги чуваме вашите Податоци за нашите системи само за периодот неопходен за исполнување на целите наведени во оваа политика за приватност или додека не побарате бришење на Податоците.
 2. Дури и ако ги избришеме вашите податоци, тие може да опстојуваат на резервни или архивски медиуми за правни, даночни или регулаторни цели.

Вашите права

 1. Ги имате следниве права во врска со вашите податоци:
  1. Право на пристап- право на барање (i) копии од информациите што ги имаме за вас во кое било време, или (ii) да ги измениме, ажурираме или избришеме такви информации Ако ви обезбедиме пристап до информациите што ги чуваме за вас, нема да ви наплатиме за ова, освен ако вашето барање не е „очигледно неосновано или претерано“. Онаму каде што законски ни е дозволено да го сториме тоа, можеме да го одбиеме вашето барање. Ако го одбиеме вашето барање, ќе ви ги кажеме причините зошто.
  2. Право на исправка- право да ги коригирате вашите податоци ако се неточни или нецелосни.
  3. Право на бришење- право на барање да ги избришеме или отстраниме вашите податоци од нашите системи.
  4. Право на ограничување на нашата употреба на вашите податоци- право да не „блокира“ да не ги користиме вашите податоци или да го ограничиме начинот на кој можеме да ги користиме.
  5. Право на преносливост на податоци- право да бараме да ги преместуваме, копираме или пренесуваме вашите податоци.
  6. Право на објект- право да се спротивставиме на нашата употреба на вашите податоци, вклучително и каде ги користиме за наши легитимни интереси.
 2. За да побарате прашања, да искористите некое од вашите права утврдени погоре или да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите податоци (каде што согласноста е наша правна основа за обработка на вашите податоци), ве молиме контактирајте не преку оваа адреса за е-пошта: info @ mystiquejerseys. ком.
 3. Ако не сте задоволни од начинот на кој ние постапуваме со поплака што ја поднесувате во врска со вашите податоци, можеби ќе можете да ја упатите жалбата до релевантниот орган за заштита на податоците. За Велика Британија, ова е канцеларија на Комесарот за информации (МЦК). Деталите за контакт на МЦК може да се најдат на нивната веб-страница на https://ico.org.uk/.
 4. Важно е податоците што ги чуваме за вас да бидат точни и тековни. Ве молиме, известете не ако вашите Податоци се променат за време на периодот за кој ги држиме.

Линкови до други веб-сајтови

 1. Оваа веб-страница може, од време на време, да обезбеди врски до други веб-страници. Ние немаме контрола врз ваквите веб-страници и не сме одговорни за содржината на овие веб-страници. Оваа политика за приватност не се однесува на ваша употреба на такви веб-страници. Ви препорачуваме да ја прочитате политиката за приватност или изјавата на други веб-страници пред да ги користите.

Промени во сопственоста и контролата во деловното работење

 1. Шејн Мекдоналдмеј, од време на време, го проширува или намалува нашиот бизнис и тоа може да вклучи продажба и/или пренос на контрола на целиот или дел од Шејн Мекдоналд. Податоците обезбедени од Корисниците, онаму каде што се релевантни за кој било дел од нашиот бизнис што е така пренесен, ќе бидат префрлени заедно со тој дел и на новиот сопственик или новоконтролираната страна ќе му биде дозволено, според условите на оваа политика за приватност, да ги користи податоците за целите за кои првично ни беше доставен.
 2. Ние исто така може да ги откриеме податоците на потенцијалниот купувач на нашиот бизнис или кој било дел од нив.
 3. Во горенаведените случаи, ќе преземеме чекори со цел да обезбедиме заштитеност на вашата приватност.

Колачињата

 1. Оваа веб-локација може да постави и пристапи до одредени колачиња на вашиот компјутер. Шејн Мекдоналд користи колачиња за да го подобри вашето искуство во користењето на веб-страницата и да го подобри нашиот асортиман на производи. Шејн Мекдоналд внимателно ги избра овие колачиња и презеде чекори за да се осигура дека вашата приватност е заштитена и почитувана во секое време.
 2. Сите колачиња што ги користи оваа веб-страница се користат во согласност со сегашниот Закон за колачиња во Велика Британија и ЕУ.
 3. Пред веб-страницата да постави Колачиња на вашиот компјутер, ќе ви биде претставена лента со пораки со барање за ваша согласност да ги поставите тие Колачиња. Со давање на ваша согласност за поставување колачиња, му овозможувате на Шејн Мекдоналдо да ви овозможи подобро искуство и услуга. Ако сакате, можете да одбиете согласност за поставување колачиња; сепак одредени карактеристики на веб-страницата може да не функционираат во целост или како што е предвидено.
 4. Оваа веб-страница може да ги постави следниве колачиња:

Вид на колаче

цел

Строго потребни колачиња

Ова се колачиња што се потребни за работа на нашата веб-страница. Тие вклучуваат, на пример, колачиња кои ви овозможуваат да се најавувате во безбедни области на нашата веб-страница, да користите кошничка или да користите услуги за е-наплата.

Аналитички / колачиња за перформанси

Тие ни овозможуваат да го препознаеме и броиме бројот на посетители и да видиме како посетителите се движат околу нашата веб-страница кога ја користат. Ова ни помага да го подобриме начинот на работа на нашата веб-страница, на пример, осигурувајќи дека корисниците лесно го наоѓаат она што го бараат.

Колачиња за функционалност

Овие се користат за да ве препознаат кога ќе се вратите на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да ја персонализираме нашата содржина за вас, да ве поздравиме по име и да ги запомниме вашите преференции (на пример, вашиот избор на јазик или регион).

 1. Можете да најдете список на колачиња што ги користиме во Распоредот на колачиња.
 2. Можете да изберете да ги активирате или оневозможите Колачињата во вашиот интернет прелистувач. Стандардно, повеќето интернет прелистувачи прифаќаат колачиња, но ова може да се промени. За повеќе детали, ве молиме консултирајте се со менито за помош во вашиот интернет прелистувач.
 3. Можете да изберете да ги избришете колачињата во секое време; како и да е, може да изгубите каква било информација што ви овозможува побрзо и поефикасно пристапување до веб-страницата, вклучително, но не ограничувајќи се на поставките за персонализација.
 4. Препорачливо е да бидете сигурни дека вашиот интернет прелистувач е ажуриран и да се консултирате со помошта и насоките дадени од развивачот на вашиот интернет прелистувач, ако не сте сигурни во прилагодувањето на поставките за приватност.
 5. За повеќе информации општо за колачињата, вклучително и како да ги оневозможите, повикајте се на aboutcookies.org. Исто така, ќе најдете детали за тоа како да ги избришете колачињата од вашиот компјутер.

Генерално

 1. Вие не можете да пренесете ниту едно од вашите права според оваа политика на приватност на кое било друго лице. Ние може да ги пренесеме нашите права во рамките на оваа политика на приватност кога разумно веруваме дека вашите права нема да бидат засегнати.
 2. Ако кој било суд или надлежен орган утврди дека која било одредба од оваа политика за приватност (или дел од која било одредба) е невалидна, незаконска или неспроведлива, таа одредба или дел-одредба, до колку што е потребно, ќе се смета дека е избришана, и валидноста и спроведливоста на другите одредби од оваа политика на приватност нема да влијае.
 3. Освен ако не е поинаку договорено, ниту едно одлагање, дело или пропуст од страна на странката во остварувањето на кое било право или лек нема да се смета за одрекување од тоа, или кое било друго, право или лек.
 4. Овој договор ќе биде регулиран и толкуван според законот на Англија и Велс. Сите спорови што произлегуваат од Договорот ќе бидат предмет на исклучива надлежност на англиските и велшките судови.

Промени на оваа политика на приватност

 1. Шејн Мекдоналдрес го задржува правото да ја промени оваа политика за приватност како што сметаме дека е потребно од време на време или како што може да се бара со закон. Сите промени ќе бидат веднаш објавени на веб-локацијата и се смета дека сте ги прифатиле условите од политиката за приватност при вашата прва употреба на веб-страницата по измените.

  Може да го контактирате Шејн Мекдоналд преку е-пошта на info@mystiquejerseys.com.

Наведи извор

 1. Оваа политика за приватност е креирана со употреба на документ од Ракетен адвокат(https://www.rocketlawyer.com/gb/en).

06 јуни 2020 

Колачињата

Подолу е список на колачиња што ги користиме. Се обидовме да осигуриме дека ова е комплетно и ажурирано, но ако мислите дека пропуштивме колаче или има несогласување, кажете ни.

Строго е потребно

Ние ги користиме следниве строго потребни колачиња:

Опис на колаче

цел

Запомни најава

Ние го користиме ова колаче за сесии за да ве запомниме и да ја одржуваме вашата сесија додека ја користите нашата веб-страница

исходот_изговорен

Се користи во врска со исходот.

Тајна

Се користи во врска со исходот.

изложба_геста

Се користи во врска со најавување на клиент.

Аналитички / перформанси

Ги користиме следниве аналитички колачиња / перформанси:

Опис на колаче

цел

_ страница за заземјување

Следете ги целните страници.

_учинирај го

Купувајте аналитика.

_согласување за следење

Преференции за следење.

функционалност

Ние ги користиме следниве колачиња за функционалност:

Опис на колаче

цел

_Сесија за брошури

Се користи во врска со прелистување преку страницата.

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
Јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември
Нема доволно ставки достапни. Остана само [макс].

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Максимални поставки 200 код приспособена боја. Ако сакате повеќе од, ве молиме контактирајте со нас за поддршка, со почит!

ВАЖНО: Кликнете на копчето „Ажурирај на онлајн продавница“ за да шифрирате активна на тема во живо.

Ажурирање на онлајн продавницата Ажурирање на стилот Ажуриран стил

Demo Swath, Преглед на поставки за етикети:

топла
1. топла
Количката

Вашата кошничка е празна.

Врати се на Магазин

Мени